Она што е Моќта на Адвокат. Како да се Подготви посебна Моќ на Адвокат во ОАЕ - полномошно ДубаиПостои многу на користење за Моќта на Адвокат Во суштина, треба да се имаат познавање за она што Моќ на Адвокат е за сите Во случај дека не сте задоволни или се уверени во справување со овој вид на матер, секогаш има писмено овластување документ се дадени од страна на некој (директор) на друго лице (агент), што дава вториот моќ да дејствува во име на поранешната со поглед на правните прашањаТоа е на крајот значење дека иако директорот давање на моќ на адвокат е над дваесет и една годишна возраст и има звук ум. Ова е во основа се користи кога директорот треба агент да дејствува во нивно име да се справи со правни, financial, или имот трансакции кога директорот е моментално не се на располагање или да биде надвор од државата. Во случај дека директорот треба агент, бидејќи тие не се способни за донесување на одлуки (се несвесното, ментално неспособни, физички во можност, итн.), судот може да се вклучат со нарачување законско Старателство или Conservatorship за главната кој треба застапеност. Агент има моќ да управување со работи кои треба да се решат на директорот име кога агентот е Општо полномошно. Ова е само за еден период на време кога директорот е надвор од земјата или неговото физичко или ментално здравје е компромитиран.

Верни на своето име, Општо полномошно има широка листа на работи, кои му даваат еден агент опсег на надлежности и одговорности кои се (но не се ограничени) обично се следниве: агент е дадено овластување да се справи со конкретната работа s на директорот со Посебно полномошно во Дубаи рака.

Тоа е од витално значење за јасно да се определи акти кои сакате вашиот агент за вршење на вашето име од Посебна Моќ на Адвокат е ограничен на оние одредени дела напишани во документот само. Посебна Моќ на Адвокат може да се користи од страна на извршител да му даде сили да го агент на поранешниот име кога директорот ќе падне болен, да биде исклучен, надвор за патување, или едноставно не можат да се справат со одредена задача. Трајна моќ на адвокат е создадени под Ментален Капацитет да Дејствува на 2005 година според англискиот закон, кој владее Англија и Велс и да се спроведе во 2007. Тоа го замени траен полномошно Во основа, тоа ги опфаќа лицата кои може да се види во иднина дека тие нема да бидат во можност да бидат физички и ментално способен да прави свои лични, финансиски или деловни работи. Тоа се користи за да се направат аранжмани за да ги назначи членовите на нивното семејство или пријатели дури и да донесуваат одлуки во име на нив. Потребни документи за полномошно изработка на сите мора да бидат подготвени. Различни Моќ на Адвокати може да има индивидуални или дополнителни барања За пример, полномошно што се користи за продажба на имотот треба дополнителен документ кој е оригиналниот наслов на дело. Сепак, фирмите кои Ги нудат полномошно себе може да се заврши со внесување на центар, а документот треба да биде и на арапски и на англиски јазик. На печат и во било која точка во времето, директорот или извршител може да се откаже од моќта на адвокат Дубаи дека тој дал и кога тој не смета дека е потребно. На полномошно дадено на еден агент ќе биде откажана во смртта на извршител од ОАЕ нема закон за траен полномошно. Исто така, ако полномошното е направен за одреден временски период само, тоа автоматски ќе истече кога период доаѓа.